3 available studios!

2.2

Available studios at Lademoen Kunstnerverksteder

Room 101– ca 30 m– ca. kr 1900/month
Available from August 1st 2019
For graduating art students, one-year contract

Room 207– ca 48 m– ca. kr 2470/month
Available from April 2019
Room 301– ca 18 m– ca. kr 910/month
Available from June 2019
Room 207 and 301: five-year contract with possibility for a five-year renewal.
Deadline: March 11th 2019

LKV is Trondheims largest working community for artists. Here you’ll find 41 studios, in addition to two project rooms and workshops for printmaking, metal, wood and analogue photography. The workshops at LKV are available for LKVs permanent tenants and all other professional artists in Trondheim.

Application must contain:

  • Studio you are applying for
  • Applicants residential address
  • CV and a portfolio
  • Short presentation of your plans the upcoming year
  • Description of how you would like to use the studio and workshops at LKV

The application must be submitted digitally as a single PDF-file. If your application contains audio or video, send this as an online link.

Contact us on mail@lkv.no if you’d like to have a look at the studio and workshops at LKV or have other related queries.

Send your application via email to:
mail@lkv.no with a copy to Trondheim Municipality, Council for Culture,
by Pia Skog Hagerup, pia.skog.hagerup@trondheim.kommune.no

Applications are reviewed by Trondheim Kommunes Studio Assignment Committee. Award criteria can be found here. (in Norwegian)

207_2
207_3
207_4
207

207:
The door will be moved towards the right end of the wall. 

Screen printing course at LKV 03.12.18

Silk screen printing course

Screen printing course at LKV with Louis Everard Monday 03.12.

The course will give you an introduction to 3-layer screen printing, including transferring your image to a prepared screen using ultra violet lights and hand printing the image. 

The maximum amount of participants is 4, and registration can be done by sending an e-mail to: mail@lkv.no. Registration is binding. The price for the whole course is 1200,- 

Participants need to bring the following:

– The image they want to print on a transparent sheet,
– their own paper to print on, 
– Acrylic paint to print with.
 

The design must be A4 in size, as we are printing onto A3 paper.
The paper has to be the size A3, 220g minimum. X20 pieces maximum.

We will supply the frames, emulsion, emulsion remover, screen print medium (for acrylic).

The course will start at 12.00 and continue to 17/18 estimated. The course will be held in English.

Welcome!
 

Ledige atelier ved LKV / Available studio at LKV

(norsk nedenfor)

1.4 1.3 1.2

Apply for a studio at LKV!

Available studio at Lademoen Kunstnerverksteder.
Room 315 – ca 14 m2 – ca. kr 895,-/month.
Available from Desember 1  2018
Deadline: October 28

LKV is Trondheims largest working community for artists. Here you’ll find 38 studios, in addition to two project rooms and workshops for printmaking, metall, wood and analogue photography.

Application must contain CV and a portfolio. In addition, write a short presentation of your plans for the coming year and say something about how would you like to use the studio and workshops at LKV.
The application must be submitted digitally as a single PDF-file. If your application contains audio or video, send this as online link.

Contact us on mail@lkv.no if you’d like to have a look at the studio and workshops at LKV.

Send your application via email to:

Trondheim Kommune
Rådmannen for kultur
v/ Pia Skog Hagerup
pia.skog.hagerup@trondheim.kommune.no

Send a copy of your application to: mail@lkv.no

Applications are reviewed by Trondheim kommunes Tildelingsutvalg for atelier
.
Award criteria can be found here. (norwegian)

————————————————-

Søk atelier på LKV!

Ledig atelier i Lademoen Kunstnerverksteder.
Rom 315 – ca 14 kvm – ca. kr. 895,-/mnd.
Tilgjengelig fra 1. desember 2018
Søknadsfrist: 28. oktober

LKV er Trondheims største atelierfellesskap for kunstnere. Her finnes 38 atelier, i tillegg til 2 prosjektrom og verksteder for arbeid med grafikk, tre, metall og analog foto. Verkstedene ved LKV er tilgjengelige for LKVs faste leietakere og alle andre profesjonelle kunstnere i Trondheim.

Søknad skal inneholde CV og portfolio. Skriv også kortfattet om dine planer for det kommende året og hvordan du ønsker å ta i bruk atelier og verksteder ved LKV.
Søknaden må sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenk.

Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelier og verksteder som er tilgjengelige på LKV.

Søknad sendes per email til:

Trondheim kommune
Rådmannen for kultur
v/ Pia Skog Hagerup
pia.skog.hagerup@trondheim.kommune.no

Send kopi av søknad til mail@lkv.no

Søknader behandles av Trondheim kommunes Tildelingsutvalg for atelier.
Tildelingskriterier kan leses her.

Studio available for graduating students

2bright 4

 

(norsk nedenfor)

Apply for a studio at LKV!
Available studio for graduating art students.
Room 101 – 33 m2 – ca. kr.1900,-/month.
Available from August 1 2018 until July 31 2019

Deadline: June 3

LKV is Trondheims largest working working community for artists. Here you’ll find 38 studios, in addition to two project rooms and workshops for printmaking, metall, wood and analogue photography. Open call for studio 101 is announced every year as an opportunity for recent graduates from art academies to apply for a studio at LKV. An exhibition at Babel Art Space is also awarded the selected applicant.

Application must contain CV and a portfolio. In addition, write a short presentation of your plans for the coming year and say something about how you would like to make us of the studio and workshops at LKV.

The application must be submitted digitally as a single PDF-file. If your application contains audio or video, send this as online link. Contact us on mail@lkv.no if you’d like to have a look at the studio and workshops at LKV.

Send your application via email to:

Trondheim Kommune
Rådmannen for kultur
v/ Pia Skog Hagerup
pia.skog.hagerup@trondheim.kommune.no

Send a copy of your application to: mail@lkv.no

Applications are reviewed by Trondheim kommunes Tildelingsutvalg for atelier
Award criteria can be found here.

————————————————-

Søk atelier på LKV!
Ledig atelier for avgangstudenter fra kunstakademiet.
Rom 101 – 33 kvm – ca. kr. 1900,-/mnd.
Tilgjengelig fra 1 august 2018 til 31 juli 2019

Frist for søknader: 3 juni

LKV er Trondheims største atelierfellesskap for kunstnere. Her finnes 38 atelier, i tillegg til 2 prosjektrom og verksteder for arbeid med grafikk, tre, metall og analog foto. Verkstedene ved LKV er tilgjengelige for LKVs faste leietakere og alle andre profesjonelle kunstnere i Trondheim.

Utlysning av Atelier 101 gjøres av LKV hvert år og retter seg mot nyutdannede kunstnere. Søkere som blir tildelt atelier 101 får også mulighet å stille ut på Babel Visningsrom mot slutten året.

Søknad skal inneholde CV og portfolio. Skriv også kortfattet om dine planer for det kommende året og hvordan du ønsker å ta i bruk atelier og verksteder ved LKV.

Søknaden må sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenk. Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelier og verksteder som er tilgjengelige på LKV

Søknad sendes per email til:
Trondheim kommune
Rådmannen for kultur
v/ Pia Skog Hagerup
pia.skog.hagerup@trondheim.kommune.no
Send kopi av søknad til mail@lkv.no

Søknader behandles av Trondheim kommunes Tildelingsutvalg for atelier
Tildelingskriterier kan leses her.

 

Ledige atelier ved LKV / Available studios at LKV

_MG_0314liten

(english below)

Ledige atelier ved LKV (1 år)
Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) vil i tidsrommet 01.01.2018 – 31.12.2018 ha to ledige atelier tilgjengelig for utleie. Begge atelierene er på 50 m2, og befinner seg henholdsvis i byggets 2. og 3. etasje. Leien er kr. 2500,- pr. måned og inkluderer tilgang til våre verksteder og alle fellesarealer. Det finnes også mulighet å leie seg inn i våre prosjektrom.

Lademoen Kunstnerverksteder er et produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere lokalisert ved gamle Lademoen skole. LKV er Trondheims største atelierfellesskap med 42 leietakere fordelt på 38 atelierer. I kjelleretasjen har vi fellesverksteder for arbeid med tre, metall, grafikk, og analogt foto. LKV har siden 1996 driftet en internasjonal gjestekunstnerordning med to gjesteatelier og gjesteleiligheter, og drifter også visningsrommet Babel. I 2018 pusser vi opp leilighetene og utvider ordningen, og vil derfor ikke gjennomføre ordinær residencydrift dette året. Gjesteatelierene leies derfor ut i 1 år. www.lkv.no

Søknadsfrist: 20.11.2017
Søknaden behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. Svar til søkere kan forventes i starten av desember.

Krav til søknad:
Søknad sendes samlet som 1 PDF. Denne skal inneholde:

– CV
– Dokumentasjon av kunstnerisk virke (opp til 5 verk). Bilder, nettlenker til video/lyd og beskrivelser legges inn i PDFen. Den totale lengden på lyd- og videomateriale bør ikke overskride 5 min.
– En kort tekst (maks 2000 tegn) hvor du begrunner hvorfor du søker om atelier på LKV. Fortell gjerne noe om hvordan du har tenkt å benytte atelier og verksteder.

Send søknad til: mail@lkv.no
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å besøke LKV for å se på lokalene.

—————-

Available Studios at LKV (1 year)
Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) have 2 available studios for rent from 01.01.2018 – 31.12.2018. The size of the studios is 40m2, and the rent per month is NOK 2500,-. The price includes access to LKV’s workshops. There are also project rooms available for shorter periods.

Lademoen Kunstnerverksteder is Trondheims largest working community for artists, housing over 40 professional artists with studios placed inside an old school building in the center of Trondheim. The building consists of large studios and facilities for working with wood, metal, printmaking (silkscreen, etching and lithography) and analogue photography. The workshops are available for LKVs tenants at all hours. Workshops and project rooms are also available for rental externally. Since 1996, LKV runs an international residency program with two guest studios and apartments, in addition to Babel Art Space where guest artists can present themselves and their work. During 2018 the apartments will be renovated and expanded. The residency will therefore be put on hold this and the guest studios are available for rental for one year.

The deadline for applications is: 20.11.2017
Applications are reviewed by a committee with represntatives from LKV and local art institutions. Applicants can expect an answer by early December.

Application requirements:
Send your application as 1 PDF file. The PDF must include:

– CV
– Documentation of artistic work (up to 5 works). Put images, online video/sound-links and descriptions in the PDF. Totalt duration of attached video/sound-works should not exceed 5 min.
– A short text (maximum 2000 characters) where you say something about why you are applying for a studio at LKV, and how you intend to use the studio and workshops at LKV.

Send your application to: mail@lkv.no
Don’t hesitate to contact us if you have questions or if you would like to visit us to have a look at the facilities.

Available studio for graduating art students

Apply for a studio at LKV!

Available studio for graduating art students.
Room 101 – 33 m2 – ca. kr.1800,-/month.
Available from August 1 2017 until July 31 2018

Deadline: June 4

Application should contain CV and a presentation of your work. The application must be submitted digitally as a single PDF-file. If your application contains audio or video, send this as web link.

Contact us on mail@lkv.no if you’d like to have a look at the studio and the workshops available at LKV.

Send your application to:

Trondheim Kommune
Rådmannen for kultur
v/ Kjersti Lerseth
kjersti.lerseth@trondheim.kommune.no

Send a copy of your application to

Lademoen Kunstnerverksteder
e-post: lademoen@online.no
————————————————-

Søk atelier på LKV!

Ledig atelier for avgangstudenter fra kunstakademiet.
Rom 101 – 33 kvm – ca. kr. 1800,-/mnd.
Tilgjengelig fra 1 august 2017 til 31 juli 2018

Frist for søknader: 4 juni

Søknaden skal være begrunnet og i tillegg til CV inneholde en presentasjon av eget arbeid med opp til 10 verk. Søknaden må sendes elektronisk og samlet i en pdf-fil. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenk.

Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelier og verskteder som er tilgjengelige på LKV

Søknad sendes til:

Trondheim kommune
Rådmannen for kultur
v/ Kjersti Lerseth
kjersti.lerseth@trondheim.kommune.no

Kopi av søknaden sendes til

Lademoen Kunstnerverksteder
e-post: mail@lkv.no

www.lkv.no

Skattekurs

SkattekursCUT

Trøndelag Bildende Kunstnere og Lademoen Kunstnerverksteder inviterer til skattekurs med NBKs advokat Hilde Sjeggestad.

Sjeggestad vil snakke om selvangivelse og utfylling av skjemaer for billedkunstnere, og svare på spørsmål medlemmene måtte ha, både på dette felt og andre felt som berører virksomheten deres.

Kurset holdes i Lademoen Kunstnerverksteders lokaler,  torsdag 27 april fra kl. 14-18. Påmelding er påkrevd og sendes til mail@lkv.no. Priset for kurset er 50,- for medlemmer av TBK eller NKM og 100 kr for ikke-medlemmer. Kursavgiften inkluderer kaffe/te og suppe I pausen.

Workshop i Artists’ Books

bo%cc%88cker2

En praktisk workshop Med Märit Aronsson där vi syr böcker med koptisk och japansk teknik. Max. 10 deltagare.

Mål för kursen: baskunskap i bokbinderi, förståelse för boken som konstobjekt. Inga förkunskaper behövs. Grundmaterial ingår, men ta gärna med eget material; bilder, texter, papper, band, garn, tyg, lerret…

Introduktion med grundläggande historik artists’ books, papperskunskap, bokbinderiets terminologi. Presentation av olika typer av inbindningar. Jag visar en mängd bildexempel på böcker av olika konstnärer, och har med böcker, både som jag och andra gjort.

Program:
Kort presentation kursholder + deltagare.
Förväntningar, erfarenhet, mål med kurs.
Introduktion till kurs och material.
Koptisk bindning + pärmar
Japansk bindning
Trekkspillsbøker

// Märit Aronsson

———————
Pris for kurs: 1600,- inkl. material og enkel lunsj. Obligatorisk bindende påmelding sendes til: mail@lkv.no
———————
Märit Aronsson är konstnär och jobbar med foto, film, grafik och böcker. Hon har utbildning från Kunstakademiet i Trondheim och Grafikskolan i Stockholm, håller regelbundet workshops i Artists Books och har erfarenhet både från papperstillverkning och boktryck.

www.maritaronsson.se