OPEN CALL – ATELIER FOR NYUTDANNEDE

Design: Joana Bruno / SMØR press

Søknadsfrist: 16. mars 2022

– Atelier 101 – 31 kvm
– Husleie til kommunen: kr 1937,- / mnd
– Andre avgifter utenom husleie: kr 3170,- / år
– For nyutdannede fra kunsthøgskoler som er uteksaminert i inneværende år eller foregående år
– Ettårskontrakt – med mulighet for å ha atelier på Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i minimum seks år
– Tilgjengelig fra 1. august 2022

LKV er Trondheims største atelierfellesskap for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Her finnes 42 atelier, i tillegg til to prosjektrom og verksteder for arbeid med grafikk, tre, metall og analogt foto, samt en keramikkovn. Verkstedene ved LKV er tilgjengelige for alle profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Søknaden må inneholde:
– Søkers fulle navn, folkeregistrert adresse, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen relevant kontaktinformasjon.
– CV og portfolio
– Kortfattete planer for det kommende året
– Kort beskrivelse av hvordan du ønsker å bruke atelier og verksteder ved LKV

Søknaden sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil på maks 10 sider. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenke. Bildene bør ha en kort beskrivelse.

Søknad sendes per e-post til apply@lkv.no merket «søknad LKV 101»

Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelier og verksteder som er tilgjengelige på LKV eller har andre spørsmål vedrørende utlysningen.

Søknader behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. Tildelingskriterier kan leses her: https://www.trondheim.kommune.no/atelier/

Ledig atelier hos Gregus Kunstnerverksteder

Foto: Trondheim Open / Hanna Fauske

Søknadsfrist 16. mars 2022
Studio 11 – 3. etasje – 56 m2
Husleie til kommunen: kr 2512,-/mnd
Andel fellesutgifter utenom husleie: kr 1373/kvartal
Tilgjengelig fra 1. mai 2022


Femårskontrakt, med mulighet for fornyelse.
Kunstnere ved Gregus Kunstnerverksteder betaler et depositum på kr 1000,- ved innflytting til atelierfelleskapet. Ved fraflytting av fellesskapet får kunstneren depositumet tilbakebetalt, fratrukket eventuelle ubetalte regninger til fellesskapet.

Gregus Kunstnerverksteder er et atelierfellesskap for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Fellesskapet er organisert i Brønnøysundregistrene som en leietakerforening. Atelierfellesskapet har 12 atelier i 2. og 3. etasje i Gregus Gate 7.

Gregus Kunstnerverksteder er for tiden uten heis/lift og trappene er smale. Atelieret kan derfor ikke benyttes til produksjon av større verk enn det som kan bæres opp og ned gjennom trappeløpene.

Søknaden må inneholde:

– Søkers fulle navn, folkeregistrert adresse, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen relevant kontaktinformasjon
– CV og portefølje
– Kortfattede planer for de kommende årene
– Kort beskrivelse av hvordan du ønsker å bruke atelier

Søknaden sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil på maks 10 sider. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenke i søknaden.

Søknadene behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. 
Tildelingskriterier kan leses her: https://www.trondheim.kommune.no/atelier/

Daglig leder ved Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er sekretær for tildelingsutvalget for Trondheim kommunes atelierordningen og mottar alle søknadene.

Søknad sendes per e-post til apply@lkv.no merket «søknad Gregus 11». Ta kontakt med styreleder ved Gregus Kunstnerverksteder Randi Heitmann Hjorth (randi.h.hjorth@gmail.com) hvis du vil komme og se på atelieret som er tilgjengelig eller ønsker ytterligere informasjon om atelierfelleskapet.

Foto: Trondheim Open / Hanna Fauske