Available studio for graduating art students

Apply for a studio at LKV!

Available studio for graduating art students.
Room 101 – 33 m2 – ca. kr.1800,-/month.
Available from August 1 2017 until July 31 2018

Deadline: June 4

Application should contain CV and a presentation of your work. The application must be submitted digitally as a single PDF-file. If your application contains audio or video, send this as web link.

Contact us on mail@lkv.no if you’d like to have a look at the studio and the workshops available at LKV.

Send your application to:

Trondheim Kommune
Rådmannen for kultur
v/ Kjersti Lerseth
kjersti.lerseth@trondheim.kommune.no

Send a copy of your application to

Lademoen Kunstnerverksteder
e-post: lademoen@online.no
————————————————-

Søk atelier på LKV!

Ledig atelier for avgangstudenter fra kunstakademiet.
Rom 101 – 33 kvm – ca. kr. 1800,-/mnd.
Tilgjengelig fra 1 august 2017 til 31 juli 2018

Frist for søknader: 4 juni

Søknaden skal være begrunnet og i tillegg til CV inneholde en presentasjon av eget arbeid med opp til 10 verk. Søknaden må sendes elektronisk og samlet i en pdf-fil. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenk.

Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelier og verskteder som er tilgjengelige på LKV

Søknad sendes til:

Trondheim kommune
Rådmannen for kultur
v/ Kjersti Lerseth
kjersti.lerseth@trondheim.kommune.no

Kopi av søknaden sendes til

Lademoen Kunstnerverksteder
e-post: mail@lkv.no

www.lkv.no