Gjestekunstnerordning

Hvem er vi

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en stiftelse som driver et atelierfellesskap med fellesverksteder og 42 atelierer for profesjonelle kunstnere, galleriet BABEL visningsrom for kunst og en artist-in-residence ordning både for visuell kunst og tverrfaglige prosjekter.

LKV holder til i en tidligere skolebygning fra 1906, og inneholder fellesverksteder for tre og metall, mørkerom, litografi- og grafikkverksted, samt et keramikkovn. I det gamle gymbygget huser vi fire leiligheter for gjestekunstnere. Per i dag har nærmest 50 kunstnere arbeidsplass ved LKV. I tillegg har hvert år ca 25 gjestekunstnere fra ulike deler av verden opphold ved LKV fra to uker til tre måneder. LKVs fasiliteter benyttes også av eksterne leietakere som leier prosjektrommene og fellesverkstedene for egne kunstproduksjoner i kortere perioder.

Gjestekunstnerordning

LKV driver to forskjellige gjestekunstnerordninger for profesjonelle kunstnere: for visuelle kunstnere og for tverrfaglige prosjekter. Alle gjestekunstnere får tildelt en studioleilighet i det gamle gymbygget, og forventes å holde en presentasjon i løpet av oppholdet. Dersom man ønsker å gjennomføre et arrangement eller en utstilling på BABEL visningsrom for kunst inkluderes søknaden om dette i søknadsskjemaet. Les mer om de spesifikke ordningene nedenfor.

Søknadsfristen for begge ordningene er 1. mars 2022 kl 23:59.

Visuell kunst

Gjestekunstnerordningen for visuell kunst er åpent for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere innenfor alle sjanger. Søkere kan ikke ha bostedsadresse i Trondheim kommune.

Under tildelingen av gjestekunstneropphold prioriteres kunstnerisk kvalitet. I tillegg etterstrebes kjønnsbalanse og geografisk spredning.

Gjestekunstnere innenfor visuell kunst får tildelt et atelier i hovedbygget, og har tilgang på fellesverkstedene ved LKV. 

Trykk her for å lese mer om og søke på gjestekunstneropphold for visuell kunst.

Tverrfaglige prosjekter

Gjestekunstnerordningen for tverrfaglige prosjekter er åpent for profesjonelle utøvere innenfor musikk, litteratur, visuell kunst, teater, dans, film mm som jobber med tverrfaglige prosjekter.

Ved utvelgelse av søkere legges følgende kriterier vekt på:

  • Deltakelse i prosjekter linket til kunstnere, grupper og/eller institusjoner i Trondheim, spesielt tverrfaglige prosjekter. 
  • Søkere som planlegger å ta del i kunstmiljøet i byen gjennom utstillinger, arrangementer el.
  • LKV vil jobbe for at alle kunstformer (musikk, litteratur, visuell kunst, teater, dans, film mm.) skal være representert i hver to-årsperiode.

Trykk her for å lese mer om og søke på gjestekunstneropphold for tverrfaglige prosjekter.