Verksted · Prosjektrom

LKV har både verksteder og prosjektrom tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere.

Vi har tre- og metallverskted, grafikk- og litografiverksted, samt mørkerom og arbeidsrom for fotografi og en keramikkovn plassert i uteverkstedet. I tillegg har vi 3 prosjektrom i forskjellig størrelse som kan brukes til større prosjekter: To i hovedbygget (lille prosjektrom på ca 50m² og store prosjektrom på ca 90 m²) og et i bygningen rett ovenfor hovedbygget, uteverkstedet, som ikke er oppvarmet. Profesjonelle kunstnere er velkomne til å leie både prosjektrom og verksteder.

Fra 1. januar 2023 må du bruke vårt bookingsystem: https://lkv.spaces.nexudus.com

Prisene er delt inn i tre kategorier:
1) For profesjonelle kunstnere som jobber med underfinansierte prosjekter:
2) For profesjonelle kunstnere som jobber med fullfinansierte prosjekter, f.eks. på oppdrag, eller bruker plassen til visningsformål:
3) For bedrifter og institusjoner

Pålagt innføring i verkstedene for nye leietakere: kr 300,-

Informasjonsark:
Det lille prosjektrommet
Det store prosjektrommet

Siden 1. januar tar vi i bruk et nytt bookingsystem:: https://lkv.spaces.nexudus.com

Terms & Conditions

Utstyrsliste/List of equipment

Litografiverksted/Litho
Litografipresse/Lithography press
Litografisteiner (maks. størrelse 33 x 43 cm)/Lithography stones (max. size 33 x 43 cm)
Steiner/Various stones

Silketryk/Screen printing
Silketrykkbord/Screen printing table (Siri-Drucktisch 3000 plus)
Silketrykkrammer, Silkscreen frames
rakler mm./squeegees
Belysningsutstyr for silketrykkrammer/Lighting equipment for screen printing frames

Printmaking presses
Neckar kobbertrykkpresse, valsebredde 100 cm/Neckar copper printing press, roll width 100 cm
Varmeplater/Heating plates
Smaller presses

Treverkested/Wood workshop
Bordsag/table saw
Båndsag/band saw
Båndslipemaskin/belt sander
Kombihøvel/combination planer
Justersag
Gjæringssag/miter saw
Rammekutter/frame cutter
Bormaskin/drilling machine
Skrutvinger/screw clamps
Div. trykkluftverktøy/Various compressed air tools

Foto/Photography department
Forstørrer/Enlarger Durst Pictochrom Plus (filmformat 4×5″/10×12 cm)
Forstørrer/Magnifier Durst M605 Color
Fotoskyller Kostner/Photo rinse Costs
Filmtørker/Film driers
Div. skåler, tanker, lamper etc./Various bowls, tanks, lamps etc.
Kaiser rullekniv/Kaiser rolling knife
Eksponeringsur/Exposure clock
Kaiser Dias Copy System (for diasduplisering)/(for slide duplication)

Professional screen for photo editing
Epson V750 PRO
Overhead projector

Kiln Cerama LS-215

Metallverksted/Metal workshop
Sveiseutstyr/Welding equipment  (ESAB DTB 250 Twintig og ESAB LPG 80 Mig)
Stasjonær båndslipemaskin/Stationary belt sander
Søylebormaskin/Column drilling machine
Vinkelsliper/Angle grinder
Slagsaks/Impact shears
Div. trykkluftverktøy/Various compressed air tools
Verkstedet omfatter også et rom for stein- eller støpearbeid på ca. 15 m2./The workshop also includes a room for stone or casting work of approx. 15 m2.

Vi holder tidvis kurs i ulike teknikker og materialer. Kurs annonseres på hjemmesiden og på facebook.

WoddPrintmaking
Tre- og grafikkverkstedene
StoreProsjektrom

Store prosjektrom, ca 90 m²Vi oppfordrer deg til å besøke de andre kunstnerkollektivene, siden de tilbyr ulike tjenester/fasiliteter.
RAKE Arbeidsfellesskap – Media boks
Rotvoll Kunstnerkollektiv – Lyd og media