Verksted · Prosjektrom

LKV har både verksteder og prosjektrom tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere.

Vi har tre- og metallverskted, grafikk- og litografiverksted, samt mørkerom og arbeidsrom for fotografi og en keramikkovn plassert i uteverkstedet. I tillegg har vi 3 prosjektrom i forskjellig størrelse som kan brukes til større prosjekter: To i hovedbygget (lille prosjektrom på ca 50m² og store prosjektrom på ca 90 m²) og et i bygningen rett ovenfor hovedbygget, uteverkstedet, som ikke er oppvarmet. Profesjonelle kunstnere er velkomne til å leie både prosjektrom og verksteder.

Fra 1. januar 2023 må du bruke vårt bookingsystem: https://lkv.spaces.nexudus.com

Prisene er delt inn i tre kategorier:
1) For profesjonelle kunstnere som jobber med underfinansierte prosjekter:
2) For profesjonelle kunstnere som jobber med fullfinansierte prosjekter, f.eks. på oppdrag, eller bruker plassen til visningsformål:
3) For bedrifter og institusjoner

Pålagt innføring i verkstedene for nye leietakere: kr 300,-

Informasjonsark:
Det lille prosjektrommet
Det store prosjektrommet

Siden 1. januar tar vi i bruk et nytt bookingsystem:: https://lkv.spaces.nexudus.com

Terms & Conditions

Vi holder tidvis kurs i ulike teknikker og materialer. Kurs annonseres på hjemmesiden og på facebook.

WoddPrintmaking
Tre- og grafikkverkstedene
StoreProsjektrom

Store prosjektrom, ca 90 m²Vi oppfordrer deg til å besøke de andre kunstnerkollektivene, siden de tilbyr ulike tjenester/fasiliteter.
RAKE Arbeidsfellesskap – Media boks
Rotvoll Kunstnerkollektiv – Lyd og media