LKV

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en bred kunstinstitusjon som inneholder et arbeidsfellesskap for over 40 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, produksjonsverksteder tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere, et internasjonalt artist-in-residence-program for kunstnere innen visuell kunst, dans, musikk, scenekunst, film, litteratur m.m. I tillegg er vi stolte av å ha et kunstnerdrevet utstillingssted for samtidskunst – BABEL visningsrom for kunst – som har vært aktivt i 18 år.

LKV, etablert i 1993, holder til i en tidligere skolebygning fra 1906 lokalisert i gåavstand til Trondheims sentrum. Hovedbygget huser 42 atelier, samt produksjonsverksteder for arbeide med tre, metall, analogt fotografi, litografi, silketrykk, etsning og tresnitt, en keramikkovn og tre prosjektrom. I det tidligere gymbygget huser vi fire leiligheter for gjestekunstnere. BABEL visningsrom for kunst holder til i leid lokale 150 m fra LKVs hovedbygg.

Bygningen eies av Trondheim Kommune og leies ut til kunstnere non-profit. Med beskjedne investeringer har kommunen bedret arbeidsvilkårene til byens kunstnere. Fasilitetene, den lave husleia og det profesjonelle miljøet er med på å oppfordre kunststudenter til å bli boende i byen etter fullførte studier.

Stiftelsen har som formål å:

  • Stille godt utstyrte og rimelige produksjonsverksteder til rådighet for alle som arbeider profesjonelt med kunst
  • Drive kunstfaglig og tverrfaglig virksomhet som synliggjør verdien av visuell kunst, stimulere til økt bruk av kunstnere i samfunnet og bidra til økt bevissthet om det potensialet som ligger i et skapende miljø
  • Bidra til økt kontakt og utveksling mellom kunstnere bl.a. ved å drive en gjesteatelierordning i samarbeid med andre parter
  • Arrangere prosjekter, kurs, seminar o.l. som kan stimulere til kunstfaglig utvikling og utveksling
  • Drive utadrettet virksomhet mot publikum

Styret:
Per Kristian Nygård (leder)
Kristina Karlsen (nestleder)
Marius Lervåg Aasprong
Borghild Lundeby
Per Arne Hamre
Per Ananiassen (vara)
Polina Chernitskaya (vara)