LKV

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en stiftelse som driver et produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere, en tverrfaglig gjestekunstnerordning og BABEL visningsrom for kunst.

LKV holder til i en tidligere skolebygning fra 1906, og inneholder 41 atelierer for profesjonelle kunstnere og fellesverksteder for tre og metall, mørkerom samt litografi- og grafikkverksted. I det gamle gymbygget huser vi fire leiligheter for gjestekunstnere. Per i dag har 43 kunstnere arbeidsplass ved LKV. I tillegg har hvert år ca 12 gjestekunstnere fra ulike deler av verden opphold ved LKV fra en til tre måneder. LKVs fasiliteter benyttes også av eksterne leietakere som leier prosjektrommene og fellesverkstedene for egne kunstproduksjoner i kortere perioder.

Bygningen eies av Trondheim Kommune og leies ut til kunstnere non-profit. Med beskjedne investeringer har kommunen bedret arbeidsvilkårene til byens kunstnere. Fasilitetene, den lave husleia og det profesjonelle miljøet er med på å oppfordre kunststudenter til å bli boende i byen etter fullførte studier.

Styret:
Per Kristian Nygård (leder)
Anne Helga Henning (nestleder)
Per Ananiassen
Marius Lervåg Aasprong
Grethe Britt Fredriksen