LKV

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) holder til i en tidligere skolebygning fra 1906, i Østbyen. LKV består av 41 atelierer for profesjonelle kunstnere og fellesverksteder for tre og metall, mørkerom samt litografi- og grafikkverksted. I det gamle gymbygget huser vi 4 leiligheter for gjestekunstnere.

Bygningen eies av Trondheim Kommune og leies ut til kunstnere non-profit. Med beskjedne investeringer har kommunen bedret arbeidsvilkårene til byens kunstnere. Fasilitetene, den lave husleia og det profesjonelle miljøet er med på å oppfordre kunststudenter til å bli boende i byen etter fullførte studier.

LKV er en stiftelse. Styret består siden 01.11.18 av:
Per Kristian Nygård (leder)
Anne Helga Henning (nestleder)
Per Ananiassen
Marius Lervåg Aasprong
Grethe Britt Fredriksen