Ledige atelier hos LKV

Søknadsfrist 30. september 2021

Atelier 122 – ca 49,3 m2 – ca. kr 1913/mnd
Tilgjengelig fra 1. desember 2021

Atelier 302 – ca 13 m2 – ca. kr 844/mnd
Tilgjengelig fra 1. desember 2021

Atelier 316 – ca 19 m2 – ca. kr 1023/mnd
Tilgjengelig fra 1. februar 2022

I tillegg til husleie, faktureres ca kr 260/mnd i avgifter
Femårskontrakt, med mulighet for fornyelse i fem år til.*

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en stiftelse som driver et produksjonsfellesskap for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, en tverrfaglig gjestekunstnerordning og BABEL visningsrom for kunst. Her finnes 42 atelier, i tillegg til to prosjektrom og verksteder for arbeid med grafikk, tre, metall og analog foto, samt en keramikkovn. Verkstedene ved LKV er tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere i Trondheim.

Søknaden sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil på maks 10 sider. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenke.

Søknaden må inneholde:

  • Hvilke(t) atelier du søker på
  • Søkers fulle navn, folkeregistrert adresse, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen relevant kontaktinformasjon
  • CV og portefølje
  • Kortfattede planer for de kommende årene
  • Kort beskrivelse av hvordan du ønsker å bruke atelier og verksteder ved LKV

Søknad sendes per e-post til apply@lkv.no merket «søknad LKV – samt nummeret på atelier(ene) du søker på». Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelierene og verkstedene som er tilgjengelige på LKV eller har andre spørsmål vedrørende utlysningen.

For ledig atelier ved Gregus Kunstnerverksteder, send egen søknad. For mer informasjon om Gregus’ ledige atelier: https://fb.me/e/2wiuKr2Uh

Søknadene behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. Tildelingskriterier kan leses her.*

* NB: Tildelingskriteriene er under revidering og skal opp til politisk behandling i løpet av høsten. Tildeling vil bli gjort etter gjeldende kriterier på tildelingstidspunktet. Dersom noen ønsker å endre søknad som en følge av vedtatte kriterier er det mulig. Ta kontakt hvis dette er aktuelt.

Stipendkurs med Erik Friis Reitan – 1. oktober

Dato: Fredag 1. oktober
Tid: kl 12.00-15.00
Sted: Lademoen kunstnerverksteder

Påmelding: Send e-post til kurs@lkv.no for å delta
Antall deltakere: 30

Sliter du med å finne ordene når du skal søke om arbeidsstipend? Hvilke arbeider skal du vise? Bør du skrive snirklete art-speak? Og hva i alle dager er egentlig “kunstneriske planer”?

I dette kurset går vi gjennom noen grunnleggende tips til hvordan skrive den store søknaden om arbeidsstipend. Hvordan forberede søknaden, hvordan navigere i søknadsskjemaene, hvordan organisere bildemateriale, og hvordan beskrive kunstnerskapet på en måte som øker sjansene for å få tilslag.Vi setter av rikelig med tid til spørsmål og diskusjon, og tar sikte på en hyggelig seanse som både nybegynnere og erfarne kan få noe ut av. 

Erik Friis Reitan er billedkunstner og doktorgradsstipendiat på Kunstakademiet i Bergen. Han markerte seg nylig med utstillingen Teleportation #3 på KODE4, og har også mottatt flere stipender og sittet i ulike juryer og utvalg. Erik deler gjerne av sine erfaringer, og har de siste årene holdt mange kurs om søknadsskriving og utstillingsdokumentasjon.  

Kurset er et samarbeid mellom VISP og Lademoen kunstnerverksteder, og er støttet av Trondheim kommune.(NB: til tross for etternavnet ser Reitan på seg selv som vaskeekte bergenser)