Ledige atelier hos LKV

Søknadsfrist 30. september 2021

Atelier 122 – ca 49,3 m2 – ca. kr 1913/mnd
Tilgjengelig fra 1. desember 2021

Atelier 302 – ca 13 m2 – ca. kr 844/mnd
Tilgjengelig fra 1. desember 2021

Atelier 316 – ca 19 m2 – ca. kr 1023/mnd
Tilgjengelig fra 1. februar 2022

I tillegg til husleie, faktureres ca kr 260/mnd i avgifter
Femårskontrakt, med mulighet for fornyelse i fem år til.*

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en stiftelse som driver et produksjonsfellesskap for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, en tverrfaglig gjestekunstnerordning og BABEL visningsrom for kunst. Her finnes 42 atelier, i tillegg til to prosjektrom og verksteder for arbeid med grafikk, tre, metall og analog foto, samt en keramikkovn. Verkstedene ved LKV er tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere i Trondheim.

Søknaden sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil på maks 10 sider. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenke.

Søknaden må inneholde:

  • Hvilke(t) atelier du søker på
  • Søkers fulle navn, folkeregistrert adresse, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen relevant kontaktinformasjon
  • CV og portefølje
  • Kortfattede planer for de kommende årene
  • Kort beskrivelse av hvordan du ønsker å bruke atelier og verksteder ved LKV

Søknad sendes per e-post til apply@lkv.no merket «søknad LKV – samt nummeret på atelier(ene) du søker på». Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelierene og verkstedene som er tilgjengelige på LKV eller har andre spørsmål vedrørende utlysningen.

For ledig atelier ved Gregus Kunstnerverksteder, send egen søknad. For mer informasjon om Gregus’ ledige atelier: https://fb.me/e/2wiuKr2Uh

Søknadene behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. Tildelingskriterier kan leses her.*

* NB: Tildelingskriteriene er under revidering og skal opp til politisk behandling i løpet av høsten. Tildeling vil bli gjort etter gjeldende kriterier på tildelingstidspunktet. Dersom noen ønsker å endre søknad som en følge av vedtatte kriterier er det mulig. Ta kontakt hvis dette er aktuelt.