Ledig atelier hos Gregus Kunstnerverksteder

Foto: Trondheim Open / Hanna Fauske

Søknadsfrist 16. mars 2022
Studio 11 – 3. etasje – 56 m2
Husleie til kommunen: kr 2512,-/mnd
Andel fellesutgifter utenom husleie: kr 1373/kvartal
Tilgjengelig fra 1. mai 2022


Femårskontrakt, med mulighet for fornyelse.
Kunstnere ved Gregus Kunstnerverksteder betaler et depositum på kr 1000,- ved innflytting til atelierfelleskapet. Ved fraflytting av fellesskapet får kunstneren depositumet tilbakebetalt, fratrukket eventuelle ubetalte regninger til fellesskapet.

Gregus Kunstnerverksteder er et atelierfellesskap for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Fellesskapet er organisert i Brønnøysundregistrene som en leietakerforening. Atelierfellesskapet har 12 atelier i 2. og 3. etasje i Gregus Gate 7.

Gregus Kunstnerverksteder er for tiden uten heis/lift og trappene er smale. Atelieret kan derfor ikke benyttes til produksjon av større verk enn det som kan bæres opp og ned gjennom trappeløpene.

Søknaden må inneholde:

– Søkers fulle navn, folkeregistrert adresse, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen relevant kontaktinformasjon
– CV og portefølje
– Kortfattede planer for de kommende årene
– Kort beskrivelse av hvordan du ønsker å bruke atelier

Søknaden sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil på maks 10 sider. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenke i søknaden.

Søknadene behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. 
Tildelingskriterier kan leses her: https://www.trondheim.kommune.no/atelier/

Daglig leder ved Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er sekretær for tildelingsutvalget for Trondheim kommunes atelierordningen og mottar alle søknadene.

Søknad sendes per e-post til apply@lkv.no merket «søknad Gregus 11». Ta kontakt med styreleder ved Gregus Kunstnerverksteder Randi Heitmann Hjorth (randi.h.hjorth@gmail.com) hvis du vil komme og se på atelieret som er tilgjengelig eller ønsker ytterligere informasjon om atelierfelleskapet.

Foto: Trondheim Open / Hanna Fauske