Babel Visningsrom

_E1B9607liten

Babel Visningsrom ligger i Mellomveien 4 og er drevet av prosjektleder Lena Katrine Sokki. Babel har årlige open calls og stiller ut utvalgte gjestekunstnere fra LKV. Se https://babelkunst.no/ for program og tidligere utstillinger.