Babel visningsrom for kunst

Babel Visningsrom ligger i Mellomveien 4 og er drevet av prosjektleder Lena Katrine Sokki. Babel har årlige open calls og stiller ut utvalgte gjestekunstnere fra LKV. Se https://babelkunst.no/ for program og tidligere utstillinger.

Installasjonsbilde fra gruppeutstillingen Flower Power, Juli 2019.
Foto: Susann Jamtøy/Babel