Babel visningsrom for kunst

BABEL visningsrom for kunst er et kunstnerdrevet visningsrom etablert av Stiftelsen Lademoen kunstnerverksteder (LKV). BABEL viser samtidskunst, programmet er basert på open calls og inkluderer utstillinger, samarbeid og tverrfaglige prosjekter av nasjonale og internasjonale kunstnere i tillegg til kunstnere fra LKVs gjestekunstnerordning. Visningsrommet huser også den liten bokhandelen BABEL bok.

Se https://babelkunst.no/ for program og tidligere utstillinger.

Installasjonsbilde fra gruppeutstillingen Flower Power, Juli 2019.
Foto: Susann Jamtøy/Babel