LKV

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et arbeidsfellesskap for profesjonelle kunstnere og en Stiftelse som driver produksjonsverksteder for profesjonelle kunstnere, en tverrfaglig gjestekunstnerordning og BABEL visningsrom for kunst.

LKV holder til i en tidligere skolebygning fra 1906, og inneholder 42 atelierer for profesjonelle kunstnere og fellesverksteder for tre og metall, analogt fotografi, litografi- og grafikkverksted, samt en keramikkovn. I det gamle gymbygget huser vi fire leiligheter for gjestekunstnere. Per i dag har 46 kunstnere arbeidsplass ved LKV. I tillegg har hvert år ca 25 gjestekunstnere fra ulike deler av verden opphold ved LKV fra en til tre måneder. LKVs fasiliteter benyttes også av eksterne leietakere som leier prosjektrommene og fellesverkstedene for egne kunstproduksjoner i kortere perioder.

Bygningen eies av Trondheim Kommune og leies ut til kunstnere non-profit. Med beskjedne investeringer har kommunen bedret arbeidsvilkårene til byens kunstnere. Fasilitetene, den lave husleia og det profesjonelle miljøet er med på å oppfordre kunststudenter til å bli boende i byen etter fullførte studier.

Stiftelsen har som formål å:

  • Stille godt utstyrte og rimelige produksjonsverksteder til rådighet for alle som arbeider profesjonelt med kunst
  • Drive kunstfaglig og tverrfaglig virksomhet som synliggjør verdien av visuell kunst, stimulere til økt bruk av kunstnere i samfunnet og bidra til økt bevissthet om det potensialet som ligger i et skapende miljø
  • Bidra til økt kontakt og utveksling mellom kunstnere bl.a. ved å drive en gjesteatelierordning i samarbeid med andre parter
  • Arrangere prosjekter, kurs, seminar o.l. som kan stimulere til kunstfaglig utvikling og utveksling
  • Drive utadrettet virksomhet mot publikum

Styret:
Per Kristian Nygård (leder)
Ellen Sofie Griegel (nestleder)
Per Ananiassen
Marius Lervåg Aasprong
Kristina Karlsen