Verksted · Prosjektrom

LKV har både verksteder og prosjektrom tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere.

Vi har tre- og metallverskted, grafikk- og litografiverksted, samt mørkerom og arbeidsrom for fotografi og en keramikkovn plassert i uteverkstedet. I tillegg har vi 3 prosjektrom i forskjellig størrelse som kan brukes til større prosjekter: To i hovedbygget (lille prosjektrom på ca 50m² og store prosjektrom på ca 90 m²) og et i bygningen rett ovenfor hovedbygget, uteverkstedet, som ikke er oppvarmet. Profesjonelle kunstnere er velkomne til å leie både prosjektrom og verksteder.

Prisene er delt inn i tre kategorier:
1) For profesjonelle kunstnere som jobber med underfinansierte prosjekter:
300,-/dag eller 1000,-/uke.
2) For profesjonelle kunstnere som jobber med fullfinansierte prosjekter, f.eks. på oppdrag, eller bruker plassen til visningsformål: 500,-/dag eller 1500,-/uke.
3) For bedrifter og institusjoner: 2000,-/dag eller 4000,-/uke.

Kunstneren som leier prosjektrom kan også få tilgang på verkstedene for 300,-/uke.
Pålagt innføring i verkstedene for nye leietakere: kr 300,-

Informasjonsark:
Det lille prosjektrommet
Det store prosjektrommet

Ta kontakt på mail@lkv.no for å booke. Se kalender her for ledige perioder.
Fra 1. januar tar vi i bruk et nytt bookingsystem:: https://lkv.spaces.nexudus.com

NB: Husrådet tildeler prosjektrommene ved LKV to ganger i året etter innkomne søknader. Tildelingen for første halvår skjer i desember, annet halvår i mai. Booking etter tildelingen går direkte til kontoret på e-post: mail@lkv.no.

Vi holder tidvis kurs i ulike teknikker og materialer. Kurs annonseres på hjemmesiden og på facebook.

WoddPrintmaking
Tre- og grafikkverkstedene
StoreProsjektrom

Store prosjektrom, ca 90 m²

Terms & Conditions