Utlysning atelier 101

Søknadsfrist: 1. april 2021

· Rom 101 – 31 kvm – ca. kr 2300/mnd
· Tilgjengelig fra 1. august 2021.
· For nyutdannede fra kunsthøgskoler som er uteksaminert i inneværende år eller foregående år.
· Ettårskontrakt – med mulighet for å ha atelier på Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i minimum seks år.

LKV er Trondheims største atelierfellesskap for kunstnere og kunsthåndverkere. Her finnes 42 atelier, i tillegg til to prosjektrom og verksteder for arbeid med grafikk, tre, metall og analogt foto. Verkstedene ved LKV er tilgjengelige for alle profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere.

Søknaden må inneholde:
· Søkers fulle navn, folkeregistrert adresse, bostedsadresse, epostadresse, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen relevant kontaktinformasjon.
· CV og portfolio
· Kortfattete planer for det kommende året
· Kort beskrivelse av hvordan du ønsker å bruke atelier og verksteder ved LKV

Søknaden sendes elektronisk og samlet i én pdf-fil på maks 10 sider. Hvis søknaden inneholder lyd eller video sendes dette som nettlenke. Bildene bør ha en kort beskrivelse.

Søknad sendes per e-post til apply@lkv.no merket «søknad 101». Ta kontakt på mail@lkv.no hvis du vil komme og se på atelier og verksteder som er tilgjengelige på LKV eller har andre spørsmål vedrørende utlysning.

Søknader behandles av Trondheim kommunes tildelingsutvalg for atelier. Tildelingskriterier kan leses her: http://www.lkv.no/…/2016-Retningslinjer-etter-vedtak-i…