Tverrfaglig

For informasjon om gjesteopphold for visuell kunst les her. 

UTLYSNING for gjestekunstneropphold fra september 2023 til desember 2024. Søknadsfrist: 1. mars (23:59 CET)

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) inviterer profesjonelle kunstnere innen dans, musikk, scenekunst, film, litteratur, visuell kunst og kuratorisk praksis til å søke på vårt tverrfaglige gjestekunstnerprogram!

Hvem er vi

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er en stiftelse som driver et atelierfellesskap med fellesverksteder og 42 atelierer for profesjonelle kunstnere, galleriet BABEL visningsrom for kunst og en artist-in-residence ordning både for visuell kunst og tverrfaglige prosjekter.

LKV holder til i en tidligere skolebygning fra 1906, og inneholder fellesverksteder for tre og metall, mørkerom, litografi- og grafikkverksted, samt et keramikkovn. I det gamle gymbygget huser vi fire leiligheter for gjestekunstnere. Per i dag har nærmest 50 kunstnere arbeidsplass ved LKV. I tillegg har hvert år ca 25 gjestekunstnere fra ulike deler av verden opphold ved LKV fra to uker til tre måneder. LKVs fasiliteter benyttes også av eksterne leietakere som leier prosjektrommene og fellesverkstedene for egne kunstproduksjoner i kortere perioder.

Hvem kan søke

Dette er en ny del av gjestekunstnerprogrammet på LKV med fokus på tverrfaglige program. Vi er åpne for søknader fra kunstnere som allerede jobber med tverrfaglige program, eller som er interessert i å prøve det ut. 

Gjestekunstnerprogrammet er åpent for profesjonelle kunstnere med adresse utenfor Trondheim kommune. Kunstnere kan søke på opphold fra 2 uker opp til 3 måneder. 

Hva tilbyr vi?

 • Opphold i Trondheim fra 2 uker til 3 måneder med dekket bolig.
 • Leiligheten inneholder: 120 cm bred seng, sengetøy og håndklær, oppvaskmaskin, kjøleskap og fryser, fullt utstyrt kjøkken, vaskekjeller og tilgang på bod. 
 • Tilgang på fellesverksteder for tre, metall, grafikk, litografi og analog fotografi for kunstnere som har erfaring med utstyret.
 • Mulighet for besøk i gjesteleilighetene, mot en avgift på 500,-/uke (gratis for barn under 2 år)
 • Mulighet til å booke prosjektrom (50 og 90 kvm) i første etasje i hovedbygget.
 • Mulighet til å søke om arrangement ved BABEL visningsrom for kunst i tilknytning til oppholdet. 

Hva forventer vi av en gjestekunstner?

LKV dekker utgiftene ved leilighet. Alle andre utgifter, som kost, reise, materialer, forsikring, transport etc må dekkes av kunstneren selv. Vi oppfordrer alle gjestekunstnere til å søke støtte i eget hjemland.

Gjestekunstnere forventes å holde en kort presentasjon/høytlesning/performance/konsert el ved LKV under oppholdet

Praktisk informasjon

 • Vi driver gjestekunstnerordningen med begrensede administrasjonsmidler og kunstneren forventes derfor i stor grad å være selvstendig. Vi vil gjøre vårt beste for å fasilitere kontakter, nettverk og lokale samarbeidspartnere slik at gjestekunstnere kan oppnå det de har satt seg som mål for oppholdet. Trondheim er en liten og vennlig by, og det er lett å komme i kontakt med det lokale kunstmiljøet. 
 • Fellesverksteder inkluderer tre, metall, grafikk, litografi, silketrykk og mørkerom. LKV tilbyr en kort introduksjon til treverkstedet. De andre verkstedene er tilgjengelige for kunstnere som er kjent med verktøyene og har med egne materialer/kjemikalier. 
 • Vi har ikke heis, hverken i gymbygget eller hovedbygget. 
 • Last ned detaljert residency info her (engelsk)
 • Grunnet utsatte gjestekunstneropphold fra 2020 og 2021 har vi reservert første halvdel av 2023, og utlyser denne gangen kun andre halvdel av 2023 og hele 2024.

Samarbeidsparnere

Potensiell tilgang på fasiliteter

Send gjerne en e-post dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om samarbeidspartnere og fasiliteter. Ved enkelte tilfeller må det betales leie for fasilitetene.

Søknad

Vi tar kun imot søknader gjennom nettskjema.
Ufullstendige søknader, og søknader sendt inn på e-post behandles ikke. 

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Navn, kontaktinfo, fødselsdato og nasjonalitet
 • Ønsket lengde på opphold og ønsket periode, tre alternativer i prioritert rekkefølge (2 uker til 3 måneder)
 • Hva slags fasiliteter du har bruk for
 • Om dere er flere søkere: har dere bruk for én eller to leiligheter
 • Har du/dere samarbeidspartnere lokalt
 • Beskriv hvordan prosjektet er tverrfaglig
 • Én PDF (max 10 sider og 20MB) som inneholder:
  • Kunstnerpresentasjon (max 1000 tegn)
  • Prosjektbeskrivelse for oppholdet (max 2000 tegn)
  • Portfolio med relevante arbeider eller lenke til video-/lydarbeider.
  • CV
 • Dersom flere kunstnere søker sammen: Bruk navnet på kontaktpersonen i søknaden, og inkluder alle CVer i søknaden. I dette tilfellet kan den vedlagte PDFen være lengre enn 10 sider (samsvarende med antall CVer). Portfolioen bør være relevant for samarbeidet.
 • Hvis du søker med arrangement på BABEL visningsrom for kunst, legg ved egen PDF med prosjektbeskrivelse og illustrasjoner (ved behov), max 3 sider.

Søknad leveres innen 1. mars 2022 kl 23.59 via nettskjema
Søkere vil bli varslet etter at utvelgelsesprosessen er fullført, innen slutten av mai 2022. 

Ved utvelgelse av søkere legges følgende kriterier vekt på:

 • Kunstnerisk kvalitet
 • Deltakelse i prosjekter linket til kunstnere, grupper og/eller institusjoner i Trondheim, spesielt tverrfaglige prosjekter. 
 • Søkere som planlegger å ta del i kunstmiljøet i byen gjennom utstillinger, arrangementer el.
 • LKV vil jobbe for at alle kunstformer (musikk, litteratur, visuell kunst, teater, dans, film mm.) skal være representert i hver to-årsperiode.

Søknadene behandles av representanter fra fagfeltene litteratur, musikk, dans, film og scenekunst sammen med daglig leder fra LKV.

Støtte

Muligheter for støtte: